Quy Chế Hoạt Động

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, nếu Diachu.vn thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng thì sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Với đặc tính của thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin được đăng trên trang Diachu.vn hữu ích và chính xác nhất có thể. Để thực hiện điều đó, Diachu.vn yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc.

Các thông tin mà Diachu.vn có thể thu thập từ Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc mã số thuế cá nhân, đối với doanh nghiệp/chủ dự án thì cung cấp số đăng ký kinh doanh và các thông tin cơ bản liên quan đến về công việc môi giới nhà đất...

Phạm vi sử dụng thông tin:

  Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

  Gửi thông tin đến Khách hàng;

  Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

  Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;

  Liên hệ giải quyết với khách hàng trong những trường hợp cần thiết

  Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Diachu.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật, và chính sách bảo mật của chúng tôi trên máy chủ của Diachu.vn.